Круглосуточная
автомобильная помощь

(044) 500-05-05

(048) 780-05-05


Про затвердження Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Герб України

Про затвердження Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 26 лютого 2009 року N 77

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2009 р. за N 374/16390

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства внутрішніх справ України
від 2 червня 2009 року N 242,
від 12 травня 2011 року N 185,
від 18 серпня 2011 року N 594,
від 22 серпня 2011 року N 604,
від 14 травня 2012 року N 422,
від 9 листопада 2012 року N 1026

(У тексті наказу слова «Департамент Державтоінспекції МВС» в усіх відмінках замінено словами «Управління Державтоінспекції МВС» у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14 травня 2012 року N 422)
(У тексті наказу слова «Управління Державтоінспекції МВС» в усіх відмінках замінено словами «Департамент Державтоінспекції МВС» у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 9 листопада 2012 року N 1026)

 

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України від 24 вересня 2008 року N 586 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (далі — Інструкція), що додається.

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — ГУМВС, УМВС):

2.1. Організувати вивчення Закону України від 24 вересня 2008 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» та Інструкції, затвердженої цим наказом, усіма працівниками Державтоінспекції МВС.

2.2. Забезпечити здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до чинного законодавства, у тому числі вимог Інструкції, а також неухильно дотримуватись вимог законодавства при розгляді таких справ.

2.3. З метою роз’яснення законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху організувати виступи особового складу управлінь (відділів, відділень) ДАІ ГУМВС (УМВС) та представників громадськості на автотранспортних підприємствах, у навчальних закладах, трудових колективах, висвітлення в засобах масової інформації питань, що стосуються змін у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

3. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (Копитов С. М.), Департаменту Державтоінспекції МВС (Коломієць С. Г.) забезпечити підрозділи Державтоінспекції МВС працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото- і кінозйомки, відеозапису.

4. Департаменту матеріального забезпечення МВС України (Зінов П. І.) забезпечити виготовлення необхідної кількості бланкової продукції нового зразка відповідно до замовлень Департамент Державтоінспекції МВС після повного використання підрозділами Державтоінспекції МВС бланків старого зразка.

(пункт 4 у редакції наказу Міністерства
внутрішніх справ України від 14.05.2012 р. N 422)

5. Департаменту Державтоінспекції МВС (Коломієць С. Г.) організувати проведення занять з керівниками (начальниками, командирами) підрозділів Державтоінспекції та інспекторами адміністративної практики ГУМВС, УМВС з питань удосконалення правозастосувальної діяльності, зміцнення законності, забезпечення охорони прав і свобод громадян.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 22 жовтня 2003 року N 1217 «Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 року «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2003 року за N 974/8295.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Савченка О. І.

8. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів внутрішніх справ.

9. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Міністр Ю. В. Луценко
Ознакомится с полным текстом закона вы можете нажав сюда

Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, 
Міністерства охорони здоров’я України
від 9 вересня 2009 року N 400/666

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 2009 р. за N 931/16947

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про міліцію», «Про дорожній рух» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 N 1103 «Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (далі — Інструкція), що додається.

2. Структурним підрозділам та Українському медичному та моніторинговому центру з алкоголю та наркотиків Міністерства охорони здоров’я України:

2.1. Департаменту кадрової політики, освіти і науки забезпечити розроблення відповідних програм та проведення підготовки та перепідготовки медичних працівників, що залучаються до проведення оглядів з метою виявлення ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (далі — стан сп’яніння).

2.2. Організаційно-методологічне забезпечення в питаннях проведення оглядів з метою виявлення стану сп’яніння покласти на Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків Міністерства охорони здоров’я України.

3. Міністрові охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я Київської та Управління охорони здоров’я Севастопольської міських державних адміністрацій:

3.1. Ужити заходів для розширення мережі закладів охорони здоров’я, яким надається право проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

3.2. Забезпечити організацію та контроль за проведенням медичними працівниками оглядів осіб, що керують транспортними засобами, з метою виявлення стану сп’яніння відповідно до вимог цієї Інструкції.

4. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити вивчення цієї Інструкції особовим складом органів внутрішніх справ, який оформляє матеріали про адміністративні правопорушення, учинені особами, що керують транспортними засобами, стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

5. Департаменту Державтоінспекції МВС (Коломієць С. Г.) у п’ятиденний термін після підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ Савченка О. І. та заступника Міністра охорони здоров’я Юрченка В. Д.

 

Міністр внутрішніх справ України Ю. В. Луценко
В. о. Міністра охорони 
здоров’я України
 
О. М. Біловол
Ознакомится с полным текстом закона вы можете нажав сюда

Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС

Герб України

Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 27 березня 2009 року N 111

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2009 р. за N 576/16592

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства внутрішніх справ України
від 8 квітня 2011 року N 131,
від 22 серпня 2011 року N 618,
від 11 червня 2012 року N 524,
від 5 листопада 2012 року N 1009

Додатково див. оголошення
(«Офіційний вісник України», N 63, 27 серпня 2010 р.),
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
від 29 вересня 2010 року,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
від 1 лютого 2011 року,
ухвалу Вищого адміністративного суду України
від 20 лютого 2014 року

Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року N 586-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС, що додається.

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити вивчення цієї Інструкції працівниками управлінь (відділів) Державтоінспекції МВС головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та інших підрозділів органів внутрішніх справ, які залучаються до нагляду за дорожнім рухом, та прийняття в них заліків у двомісячний строк.

3. Департаменту кадрового забезпечення МВС (Криволапчук В. О.), Департаменту Державтоінспекції МВС (Коломієць С. Г.) унести до програм підготовки та підвищення кваліфікації працівників Державтоінспекції МВС необхідні зміни з урахуванням вимог цієї Інструкції.

4. Начальникові Департаменту Державтоінспекції МВС (Коломієць С. Г.) забезпечити виготовлення бланків документів, передбачених цією Інструкцією, та постачання їх підрозділам дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС.

5. Наказ МВС від 13.11.2006 N 1111 «Про затвердження Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.11.2006 за N 1243/13117, визнати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Савченка О. І.

7. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр Ю. В. Луценко
Ознакомится с полным текстом закона вы можете нажав сюда