Круглосуточная
автомобильная помощь

(044) 500-05-05

(048) 780-05-05


Позовна заява про стягнення страхового відшкодування по ГО

Печерський районний суд м. Києва

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А

ПОЗИВАЧ:                Корінюк Дмитро Вікторович

адреса: 02222, м. Київ,

просп. Маяковського, 59, кв. 139

тел. +38 (000) 000-00-00

ВІДПОВІДАЧ:                ПАТ «Страхова компанія»

Код ЄДРПОУ 0000000

адреса: 03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 128

тел. 000-00-00

ціна позову: 26 374,16 гривень

судовий збір: 263,74 гривень

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про відшкодування матеріального збитку заподіяного внаслідок

дорожньо-транспортної пригоди, пені за прострочення та моральної шкоди

 

17 листопада 2013 року сталася дорожньо-транспортна пригода, за участю застрахованого транспортного засобу – VolkswagenBEHTO, днз. АА 0000 АА, належного Петрову Ігорю Леонідовичу, застрахованого за полісом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів серії АВ № 000000 з терміном дії до 11.08.2014 року та автомобіля MitsubishiLancer, днз. АА 0000 АВ, що належить Позивачу – Корінюку Дмитру Вікторовичу.

 

17 лютого 2014 мною, як постраждалим в дтп, було подано до СК «Страхова компанія» заяву-повідомлення про страхову подію та всі необхідні документи, для виплати мені належного страхового відшкодування. (копія заяви додається).

 

Деснянським районним судом м. Києва 24 січня 2014 року, було винесено Постанову про визнання Петрова Ігоря Леонідовича винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КпАП України та накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення ПДР та створення аварійної обстановки.

Одразу після отримання копії Постанови суду Відповідачем було подано до страхової компанії Заяву про страхове відшкодування за вхідним № 597/6.

Поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів оформлений у Відповідача – ПАТ «Страхова компанія». Номер страхового поліса винуватця ДТП — АВ № 000000.

22 січня 2014 року Відповідачем було проведено оцінку вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу № 15228, згідно якого матеріальний збиток, завданий власникові автомобіля MitsubishiLancer, державний номер АА 0000 АВ, в результаті його пошкодження при ДТП, складає 20 886,03 гривень.

 

30 травня 2014 року Позивач направив на адресу Відповідача вимогу про надання письмового рішення про виплату страхового відшкодування та негайну виплату страхового відшкодування, оскільки строки для виплати сплинули ще 18 травня 2014 року.

А на початку червня 2014 року мною було отримано лист датований 21.05.2014 роком за № 3376/8 від ПАТ «Страхова компанія» з рішенням про погодження суми страхового відшкодування та виплати мені 16 059,04 гривень.

Правове обґрунтування позовних вимог:

 

Відповідно до положень ст. 1166 Цивільного кодексу України, майнова шкода, завдана діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

 

Відповідно до ст. 22 Закону України, «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі — ЗУ «Про ОСЦПВВНТЗ»),

22.1. У разі настання страхового випадку страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полісі, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної  пригоди життю, здоров’ю, майну третьої особи.

У  разі настання події, яка є підставою для проведення регламентної виплати, МТСБУ у межах страхових сум, що були чинними на день настання такої події, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену    шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди життю,  здоров’ю, майну третьої особи.

22.2. Відповідно до цього Закону  потерпілим — юридичним особам  страховик, а у випадках, передбачених цим Законом, — МТСБУ відшкодовує виключно шкоду, заподіяну майну.

 

Стаття 36 ЗУ «Про ОСЦПВВНТЗ» визначає порядок прийняття рішення про виплату страхового відшкодування та його виплати, а саме,

36.1. Страховик, керуючись нормами цього Закону, приймає вмотивоване рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) або про відмову у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати). Рішення про здійснення страхового  відшкодування (регламентної виплати) приймається у зв’язку з визнанням  майнових вимог заявника або на підставі рішення суду, у разі якщо спір про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) розглядався в судовому порядку. Якщо розмір заподіяної шкоди перевищує страхову суму, розмір страхової виплати (регламентної  виплати)  за таку шкоду обмежується зазначеною страховою сумою.

36.2. Страховик (МТСБУ) протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру  страхового відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування, за наявності  документів, зазначених у статті 35 цього Закону, повідомлення  про дорожньо-транспортну пригоду, але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування зобов’язаний:

у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими — прийняти рішення про  здійснення страхового відшкодування та виплатити його.

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення страховик (МТСБУ) зобов’язаний направити заявнику письмове повідомлення про прийняте рішення.

 

Проте станом на дату подання позову жодної виплати не здійснено. А згідно Закону, виплата повинна була бути здійснена ще до 18 травня 2014 року.

У відповідності із п.1 ст. 992 Цивільного кодексу України «У разі несплати страховиком страхувальникові або іншій особі страхової виплати страховик зобов’язаний сплатити неустойку в розмірі, встановленому договором або законом».

 

В відповідності з ст. 37.2 Закону «Про ОСЦПВВНТЗ» За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України (9,5% * 2 / 365 днів), яка діє у період, за який нараховується пеня.

 

Розрахунок пені:

 

з 19.05.2014 року по 30.06.2014 року = 43 дні прострочення

 

20 886,03 грн. х 0,052054794 х 43 (днів) : 100 = 467,50 грн.

Також відповідно до ст. 536 та 625 Цивільного кодексу України Відповідач зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за увесь час прострочення, а також 3% річних з простроченої суми.

 

Розрахунок витрат від інфляції:

 

з 19.05.2014 року по 30.06.2014 року = 43 дні прострочення

 

травень 2014 – 103,8%

червень 2014 – 103,8%

(103,8:100) х (103,8:100) = 1,038 х 1,038 = 1,077

 

20 886,03 грн. х 1,077 = 22 494,25 — 20 886,03 = 1 608,22 грн.

 

Розрахунок 3% річних:

 

з 19.05.2014 року по 30.06.2014 року = 43 дні прострочення

 

20 886,03 грн. х 3 х 43 : 365 : 100 = 73,81 грн.

У разі порушення зобов’язання настають  правові  наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: відшкодування збитків та моральної шкоди. (ч.4. ст.1. ст. 611 Цивільного кодексу України).

Власник, права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди. (п. 3. Ст. 386 Цивільного кодексу України).

Також, у відповідності із ст. 23 ЦКУ  Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав, яка полягає в душевних стражданнях,  яких  фізична  особа  зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна. Моральна  шкода  відшкодовується  незалежно  від  майнової шкоди,  яка підлягає відшкодуванню,  та не  пов’язана  з  розміром цього відшкодування.

Внаслідок пошкодження мого ТЗ, зі своєї сторони Позивач вчинив всі необхідні дії для врегулювання страхового випадку та здійснення страхової виплати, чого не було здійснено Відповідачем. Затягування Відповідачем процесу виплати відшкодування на ремонт ТЗ, порушення ним своїх зобов’язань за договором страхування, забрало значну частину робочого та вільного часу Позивача, спричинило йому душевні хвилювання, оскільки через постійне звертання в різні інстанції, телефонні переговори та необхідність термінового пошуку великої суми коштів для здійснення ремонту авто, Позивач постійно відлучається з робочого місця, мало часу проводить з сім’єю, що вплинуло на родинні стосунки, стосунки з безпосереднім керівництвом, колегами по роботі та друзями.

Моральну шкоду Позивач оцінює в розмірі 10% від суми загальної шкоди – 2088,60 грн.

Відповідно до статті 12 Цивільного процесуального кодексу України, особа, яка  бере  участь у справі, має право на правову допомогу, яка надається адвокатами або іншими фахівцями у галузі права в порядку, встановленому законом. У Статті 79 ЦПК України, вказано, що до витрат, пов’язаних з розглядом судової  справи, належать, зокрема, витрати на правову допомогу. Стаття 84 ЦПК гласить, що:1. Витрати, пов’язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги. 2. Граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлюється законом.Згідно ст.1 Закону України Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах, розмір компенсації витрат на правову допомогу уцивільних справах,  в яких така компенсація виплачується стороні, на  користь  якої  ухвалено  судове рішення, іншою стороною, а в адміністративних справах — суб’єктом владних повноважень, неможе перевищувати40 відсотків встановленої законом мінімальноїзаробітної платиу місячному розмірі за годину участі особи, яка надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій  поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що  визначається у відповідному судовому рішенні. З уваги на це, скориставшись своїм правом передбаченим цивільно-процесуальним законодавством, я звернувся до компанії, що надає юридичні послуги та уклав з нею Договір про надання юридичних послуг № 25/06/14-1 від 25.06.2014 року. За даним договором мені було надано послуги по підготовці та складанню позовної заяви, а також представництві в суді. Вартість юридичних послуг склала 1000,00 гривень. Акт приймання-передачі виконаних послуг та квитанція про сплату додаються. Також Позивачем було понесено витрати по нотаріальному завіренню довіреності на представника в розмірі 250,00 гривень, документи про оплату яких додаються. Враховуючи вище викладене та керуючись ст.11, 16, 22, 23, 1166, 1167, 1187 ЦК України, ст.ст.3, 79, 88, ч.6 ст.110, 113, 119, 120 ЦПК України, 22, 36, 37 Закону України Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, Узагальненнями судової практики розгляду судами цивільних справ про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,

                                       

ПРОШУ СУД :

 1. Прийняти дану заяву до провадження.
 2. Стягнути з Відповідача — ПАТ «Страхова компанія» (Код ЄДРПОУ 000000, адреса: адреса: 03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 128) на користь Позивача – Корінюка Дмитра Вікторовича (ідентифікаційний номер 0000000000, адреса: 02222, м. Київ, просп. Маяковського, 59, кв. 139):

—    Суму страхового відшкодування в розмірі 20 886,03 грн.;

—    Пеню в розмірі 467,50 грн.;

—    Витрати від інфляції в розмірі 1 608,22 грн.;

—    3% річних – 73,81 грн.;

—    Моральну шкоду в сумі 2 088,60 грн.;

—    Витрати на правову допомогу в сумі 1000,00 грн.;

—    Витрати на нотаріальне посвідчення довіреності — 250,00 грн.

Загальна сума позову: 26 374,16 грн. (двадцять шість тисяч триста сімдесят чотири гривні 16 копійок).

 1. Стягнути з Відповідача на користь Позивача судові витрати в розмірі 263,74 гривень.

 

ДОДАТКИ:

 1. Оригінал квитанції про сплату судового збору.
 2. Копія розширеної довідки про ДТП.
 3. Копія Постанови Дніпровського районного суду міста Києва.
 4. Копія заяви-повідомлення про страховий випадок від 25.11.2013 року.
 5. Копія заяви Страхувальника про страховий випадок від 18.11.2013 року.
 6. Копія заяви про страхове відшкодування від 17.02.2014 року.
 7. Копія Звіту про оцінку матеріального збитку № 15228 від 22.01.2014 року.
 8. Копія рішення Відповідача про виплату страхового відшкодування за вих. № 3376/8 від 21.05.14 року.
 9. Копія скарги у СК «Страхова компанія» від Позивача про виплату страхового відшкодування від 30.05.2014р.
 10. Копія Договору про надання юридичних послуг № 25/06/14-1 від 25.06.2014р.
 11. Копія довідки про витрати на нотаріальне посвідчення довіреності від19.06.2014р.
 12. Копія Свідоцтва про держреєстрацію Відповідача.
 13. Копія виписки з ЄДРПОУ Відповідача.
 14. Копія довіреності на представника Позивача.
 15. Примірники позовної заяви з додатками для сторін по справі.

 

30.06.2014 року

Позивач                     _____________          /________________/

Скарга в Нацкомфінпослуг та МТСБУ

Моторне (транспортне) страхове бюро України

адреса: 01001, м. Київ, вул. Русанівський бульвар, 8

 

Копія:    Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3

тел. (044) 243-02-24

Копія:    ПрАТ «Страхова команія»

адреса: Україна, 01003, Київ, вул. Горького, 5-Б

 

Кочерга Михайло Федорович

адреса: Україна, м. Київ, пр-т Оболонський, 11, кв. 101

 

 

СКАРГА

на бездіяльність СК «Страхова компанія»

 

02 жовтня 2011 року стався страховий випадок, а саме ДТП за участю двох автомобілів Renault Kangoo, під керуванням Шилова Василя Васильовича та ChevroletAveo під керування Кочерги Владислава Михайловича. В даному ДТП винуватцем було визнано Шилова В.В.
12 жовтня 2011 року мною було подано заяву про настання страхового випадку та виплату страхового відшкодування до СК ПрАТ «Страхова компанія». Номер страхового поліса винуватця ДТП Шилова В.В. – ВЕ №7928542 до 18.11.2011р.
07 грудня 2012 року Святошинським районним судом м. Києва було винесено Постанову про накладення адміністративного стягнення на Шилова Василя Васильовича за порушення п. 11.4, 12.1 Правил дорожнього руху за ст. 124 КУпАП.

Протягом тривалого часу я намагався дізнатися про результати розгляду моєї заяви у страховій компанії, про прийняття рішення про виплату страхового відшкодування чи відмову в такій виплаті. Проте до цього часу жодного рішення не прийнято, страхове відшкодування не виплачене.

Вважаю бездіяльність СК ПрАТ «Страхова компанія» неправомірними, такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства України, виходячи із наступного:

Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності»22.1. При настанні страхового випадку страховик відповідно до страхових сум відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, яка була заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров’ю, майну третьої особи.
Відповідно до ст. 979 ЦК України за договором страхування одна сторона (страховик) зобов’язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити  другій  стороні (страхувальникові)  або  іншій  особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату),  а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.Відповідно до ст. 990. ЦКУ Страховик здійснює страхову виплату відповідно до умов договору на підставі заяви страхувальника (його правонаступника) або іншої особи, визначеної договором, і страхового акта (аварійного сертифіката). Страховий акт (аварійний сертифікат) складається страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що встановлюється страховиком.
У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про страхування» страховик зобов’язаний  при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату  страхового  відшкодування  у  передбачений  договором строк.
У відповідності до п. 36.1. ст. 36 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»,
36.1. Страховик керуючись нормами цього Закону, приймає вмотивоване рішення про здійснення страхового відшкодування. Рішення про здійснення страхового відшкодування приймається у зв’язку з визнанням майнових вимог заявника або на підставі рішення суду.
36.2. Страховик протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування, за наявності  документів, зазначених у статті 35 цього Закону, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування зобов’язаний прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування та виплатити його.

У відповідності до п. 39.1. ст. 39 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним об’єднанням страховиків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземнихтранспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Участь страховиків у МТСБУ є умовою здійснення діяльності щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Я неодноразово намагався вияснити причину бездіяльності працівників страхової компанії, проте жодної інформації мені надано не було, а згодом СК ПрАТ «Українська екологічна страхова компанія», взагалі з’їхала з офісу і мене ніяк не було повідомлено про її наступне місцезнаходження.

 

На підставі викладеного,

Прошу  Вас: 

1.    Провести перевірку в частині дотримання страхового законодавства СК ПрАТ «Страхова компанія» щодо бездіяльності та невиплати мені страхового відшкодування за страховим випадком.

 

 

Додатки до скарги (копії):

 

 1. Довідка про ДТП від 02.10.2011року.
 2. Постанова Святошинського районного суду міста Києва від 07.12.2011р.,
 3. Заява до СК ПрАТ «Страхова компанія» про настання страхового випадку та виплату страхового відшкодування від Потерпілої особи, зареєстрована за вхідним  № 3882 від 12.10.2011 року.

 

 

 

 

«___» __________ 2014 року

 

Кочерга Михайло Федорович            ______________________

                                                                              (Підпис)